Kalite Politikası

Kalite Politikası

Fakültemiz;

✓ Tüm süreçlerde, iç ve dış paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılamaya çalışan bir anlayış içerisinde güvenilir bir fakülte olmayı,
✓ Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen ve Üniversitemizin de pilot üniversite olarak seçildiği Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
✓ Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği çerçevesinde, tüm personelin daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
✓ Tüm personel ve öğrencilerimizde kalite bilincini tesis etmeyi,
✓ Akademik personelin yürütmek istediği her etkinlik ve projeyi; zamanında, istenen kalitede yapabilmeleri için gereken desteği sağlamayı,
✓ En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri hızlı biçimde üreterek sonrasında çıkabilecek sorunların önüne geçmeyi,
✓ İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı öğretmen adaylarını yetiştiren bir fakülte olmayı ve kendini sürekli geliştirerek Üniversitemizin gelişimine de katkıda bulunmayı,

Kalite politikası olarak belirlemiştir.

Comments are closed