Akademik




Arş. Gör.  Gizem Hazan  ÇAĞLAYAN

gh.caglayan@alparslan.edu.tr

ABD:Çevre Bilimleri ABD

DETAY



Arş. Gör.  HALİL İBRAHİM  UZUN

ha.uzun@alparslan.edu.tr

ABD:Çevre Bilimleri

DETAY



Arş. Gör.  HATİCE  ERDEM

h.erdem@alparslan.edu.tr

ABD:Çevre Teknolojileri

DETAY



Arş. Gör.  KEMAL  SÜLÜK

k.suluk@alparslan.edu.tr

ABD:Çevre Bilimleri

DETAY

Comments are closed