Tebrik Mesajı

“Fakültemiz Makina Mühendisliği Bölümü Mekanik ve Makina Elemanları Anabilim Dalında görev yapan Dr. Öğretim Üyesi  Salih ÖZER, doçent ünvanı almıştır. Kendisini tebrik eder, başarılar dileriz. ”

“Fakültemiz Araştırma Görevlilerinden Büşra TAŞKAN, doktora tezini başarıyla savunmuş ve doktor ünvanını almıştır. Kendisini tebrik eder, başarılar dileriz.”