Fakültemiz Personellerinden Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine Ziyaret

Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Araş. Gör. Kemal SÜLÜK ve Araş. Görevlisi Gizem Hazan ÇAĞLAYAN tarafından ilimizde faaliyet gösteren Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’ne ziyarette bulunuldu. Tesiste tıbbi atıkların hangi aşamalardan geçtiği yerinde incelenerek tesis işleyişi hakkında bilgiler edinildi.

Tesisin 2015 yılından bu yana ilimizde faaliyet gösterdiğini belirten Tesis yetkilisi ve Çevre Mühendisi Şerife YILDIRIM, il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren tüm sağlık kuruluşlarından kaynaklı tıbbi atıkların 25.01.2017 tarih ve 29959 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında halk sağlına ve çevreye zarar vermeden ayrı toplandığını, daha sonra sterilizasyon ve bertaraf işlemlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti. Gerek sağlık çalışanlarının gerekse halkımızın tıbbi atıklar konusunda her zaman daha hassas ve duyarlı olması gerektiğini belirten Yıldırım, Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından yapılması planlanan bilimsel çalışmalara da tesis olarak destek vermekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.