“Yüksek Dereceli Lineer Olmayan Temel Pasif Devre Elemanları: Memkapasitör ve Memindüktör” (24.02.2021) Online Seminere Davet

Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Arş. Gör. Eyyüp DEMİR tarafından 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 14:00 da “Yüksek Dereceli Lineer Olmayan Temel Pasif Devre Elemanları: Memkapasitör ve Memindüktör” başlıklı online seminer düzenlenecektir.