Bölüm Kurul Kararları

 

Not: Geçerli bir mazereti bölüm kurulu tarafından kabul edilen ve mazeret sınavına girebilecek durumda olan öğrencilerimiz için 12. madde geçerli değildir